تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی و تورم

مطالب دیگر:
پاورپوینت معماری شیوه پارتیپاورپوینت حمام گنجعلی خانپاورپوینت طاق کسری و فیلمپاورپوینت گنبدقابوسبررسی کامل یک سیستم عامل توزیع شدهپاورپوینت بهینه سازی موتورهای جستجو ،SEOپاورپوینت کتاب هوش مصنوعی مناسب برای مطالعه برای امتحانگزارش و تحقیق کارآموزی رشته کامپیوترپرسشنامه استاندارد استرس شغلی الیوتبررسی رابطه سبک های مدیریتی با رضایت شغلیپرسشنامه سازگاری اجتماعی SASطرح کارآفرینی شرکت تولید بازرگانی ملورینبررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستانمطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایرانانتخاب،‌انتصاب و تغییر مدیران و تجارب كشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریكا و كره جنوبیبررسی نگرش و میزان همكاری بیماران مراجعه كننده به درمانگاههای زنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران با دانشجویان پزشكیبررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجردبررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی شهر كرجبررسی عوامل موثر بر گسترش روحیه خدمتگذاری در جامعهتأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی
تحقيق متشکل از 12 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت بخشی از محتوا :: اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاستهای پولی مناسب انجام شود، آثار كمی بر نرخ تورم خواهد داشت، اما زمانی كه مصرف بنزین به صورت سهیمهبندی كنترل میشود، بدان معنی است كه به تحقيق تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی و تورم|31013742|sbw
با ما همراه باشید با موضوع تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی و تورم

تحقيق
متشکل از 12 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاستهای پولی مناسب انجام شود، آثار كمی بر نرخ تورم خواهد داشت، اما زمانی كه مصرف بنزین به صورت سهیمهبندی كنترل میشود، بدان معنی است كه به میزان صرفهجویی در مصرف بنزین، امكان مصرف برای دیگران محدود خواهد شد.
اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاستهای پولی مناسب انجام شود، آثار كمی بر نرخ تورم خواهد داشت، اما زمانی كه مصرف بنزین به صورت سهیمهبندی كنترل میشود، بدان معنی است كه به میزان صرفهجویی در مصرف بنزین، امكان مصرف برای دیگران محدود خواهد شد و مقدار تولید در فعالیتهایی كه به بنزین مصرف شده در حالت قبلی وابسته بودند، متوقف میشود.
فعالیتهایی كه حمل و نقل در آنها تاثیر زیادی داشته است، قاعدتا در صورتی كه به مقدار بیشتر بنزین دسترسی نداشتهاند، انتظار میرود در این فعالیتها افزایش قیمت ایجاد شود. زمانی كه در مقدار مصرف بنزین خودروهای سواری محدودیت ایجاد شود، میتوان انتظار داشت تقاضا برای حمل و نقل عمومی افزایش یابد، لذا حمل و نقل عمومی با محدودیت مصرف بنزین و محدودیت عرضه خدمات اضافی مواجه باشد، طبیعی است كه قیمت خدمات آن به دلیل انتقال تقاضای مصرف خصوصی به مصرف عمومی با افزایش مواجه شود.
بسیاری از فعالیتهایی كه جابهجایی جزئی از نهادههای تولید آنها بوده است، به میزانی كه محدودیت در جابهجایی در نتیجه اعمال سهمیهبندی بنزین ایجاد شود، میزان عرضه آن كالاها و خدمات نیز با كاهش مواجه خواهد شد و به طور حتم این كاهش عرضه منجر به افزایش قیمتها خواهد بود. این تصور كه سهمیه بندی در مقایسه با افزایش قیمت بنزین فاقد آثار تورمی است، فرضیهای اشتباه است، حتی ممكن است افزایش قیمت بنزین و اعمال یك قیمت واحد در مورد بنزین آثار تورمی بسیار محدودتری در مقایسه با اعمال سهیمه بندی داشته باشد.